Browsing: Today’s Voice

Today’s Voice là dự án hướng tới thành lập một cộng đồng online kết hợp với các hoạt động, sự kiện, cuộc thi, chương trình offline dành cho giới trẻ. Đây là nơi các bạn trẻ học hỏi, trao đổi để trau dồi kiến thức, kỹ năng và tăng khả năng hội nhập khi nền kinh tế ngày càng mở cửa, phát triển ngày càng rộng mở.