UNESCO-CEP

Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP)

Là một tổ chức phi chính phủ hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, trực thuộc Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA). UNESCO-CEP hoạt động theo Điều lệ của VFUA và sứ mệnh của UNESCO.

UNESCO-CEP hoạt động với mục đích  thúc đẩy hòa bình thế giới, đề cao công bằng, giảm đói nghèo và tăng cường liên kết xã hội. Trung tâm hỗ trợ và phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện và phát triển chính sách và thực tiễn liên quan đến giáo dục cho tất cả các ngành nghề đồng thời phát triển kĩ năng cho người lao động và công dân với mục tiêu đề ra là :

 • Tiếp cận đến mọi đối tượng, xây dựng những hiệu ứng tích cực
 • Tổ chức các chương trình có chất lượng cao, liên quan chặt chẽ và hiệu quả
 • Tạo điều kiện cho mọi người khả năng tìm kiếm cơ hội từ cuộc sống

Trung tâm góp phần vào việc tăng cơ hội tìm kiếm  nghề nghiệp ổn định, đề cao quyền cá nhân và phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên, phụ nữ và những người chịu hoàn cảnh thiệt thòi. Vẫn đề được đặc biệt nhấn mạnh là làm sao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước song song cùng với việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc.

UNESCO-CEP đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chương trình / dự án văn hóa và giáo dục. Đặc biệt là các chương trình  Giáo dục cho mọi người và Giáo dục cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng cách hành động để củng cố và nâng cao mạng lưới trên toàn quốc thông qua các hoạt động chủ yếu liên quan đến:

 • Khuyến khích hợp tác quốc tế và vùng miền về vấn đề phát triển nguồn nhân lực
 • Nâng cao nhận thức của xã hội về các hoạt động của UNESCO
 • Khuyến khích  thực tiễn sáng tạo trong Giáo dục đào tạo văn hóa / kĩ thuật và dạy nghề
 • Chia sẻ tri thức, liên kết cộng đồng, hợp tác phát triển
 • Trao đổi chuyên môn và nguồn lực
 • Đẩy mạnh quan hệ đối tác với các tổ chức có liên quan khác.

Mục tiêu hoạt động

VFUA là một thành viên của UNESCO, hoạt động theo tôn chỉ, điều lệ của tổ chức, UNESCO-CEP  mong muốn trở thành trung tâm của sự ưu tú, là một trung tâm hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực Văn hóa và Giáo Dục –  hoàn thành sứ mệnh đề ra.

Nhiệm vụ và quyền hạn của UNESCO-CEP

 • Mở các lớp, các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về ngoại ngữ, tin học, văn hóa, âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động giáo dục khác cho các đối tượng có nhu cầu trong cộng đồng trong phạm vi quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức các khóa dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài; các hoạt động giao lưu văn hóa và các sự kiện văn hóa.
 • Tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, hội nghị về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học. Thực hiện các chương trình biên, phiên dịch các ngôn ngữ theo yêu cầu.
 • Hợp tác, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo, giảng dạy. Thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên; trao đổi và hỗ trợ giáo viên.
 • Tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án tình nguyện viên trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai các chương trình về kỹ năng sống, giá trị sống và các kỹ năng hoàn thiện bản thân. Thực hiện các dư án phát triển giáo dục, bảo tồn văn hóa, gìn giữ môi trường.
 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin của các tổ chức văn hóa, giáo dục trong và ngoài nước theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Cơ cấu tổ chức của UNESCO-CEP

TRUNG TÂM

Vị trí

Liên hệ

Lê Nguyễn Thùy Linh

Giám Đốc

linh.le@unesco-cep.org.vn

Lê Ngô Bảo Việt

Phó Giám Đốc

viet.le@unesco-cep.org.vn

Lê Quang Đức

Quản lý truyền thông

duc.le@unesco-cep.org.vn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

Phụ trách các chương trình/dự án

Liên hệ

Dự án Today’s Voice

Bùi Khắc Nam

nam.bui@todaysvoice.vn

Dự án The Beauty of Vietnam

Trần Thị Phương

phuong.tran@unesco-cep.org.vn

Dự án Commit Vietnam

Huỳnh Minh Hòa

hoa.huynh@commitvietnam.com