Các comment tích cực về dự án là một tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng giá trị mà dự án mang lại cho cộng đồng là điều đã được mong đợi từ lâu.

Đến chiều cùng ngày, một tin vui lớn được thông báo đến với toàn bộ thành viên Ban quản lý cũng như Tình nguyện viên thực hiện dự án. Đó là Commit Vietnam đã được Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia biết đến. Đồng chí đặc biệt gửi công văn biểu dương các hoạt động của dự án. Cho đến lúc này, con số cam kết trên website đã tăng đến gần 1000 lượt.

Như vậy là những thành quả bước đầu của Commit Vietnam đã được ghi nhận. Thời gian sắp tới, sẽ còn rất nhiều việc mà Ban quản lý dự án cũng như các Tình nguyện viên phải làm để đạt được hiệu quả cao hơn, lan toả thông điệp của Commit Vietnam mạnh mẽ hơn, hoàn thành sứ mệnh kêu gọi mọi người “Cùng cam kết vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Các bạn đã cam kết cùng Commit Vietnam chưa?

Hãy cam kết tại website commitvietnam.com để gia nhập cộng đồng commit-er đang mỗi ngày cố gắng vì một hình ảnh Việt Nam tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Share.