(Ngày Nay) – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng việc trúng cử vào Ủy ban Di sản thế giới đã khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (ngồi đầu tiên từ phải sang), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (ngồi đầu tiên từ phải sang), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027

Trước đó vào chiều 22/11, tại trụ sở UNESCO ở Paris, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của tổ chức này.

Đánh giá về kết quả này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp cho biết: “Việc Việt Nam trúng cử vào Ủy ban Di sản thế giới có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ, rộng khắp với các đối tác quốc tế ở Hà Nội, Paris (Pháp), và thủ đô các nước thông qua các Cơ quan đại diện”.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước; bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu; xem xét các tiêu chí để ghi danh các di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy và trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới.

Việt Nam cũng sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước Di sản thế giới, chia sẻ các kinh nghiệm trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các di sản thế giới tại Việt Nam như Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã khẳng định: “Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hóa; là một hình mẫu tốt về bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững”.

Tính đến nay, Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò trong 5 cơ chế điều hành quan trọng của UNESCO là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025, thành viên Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 -2027.

Với việc lần đầu tiên tham gia cùng lúc 5 cơ chế điều hành quan trọng hàng đầu của UNESCO, Việt Nam có cơ hội tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực hơn trong các chương trình, định hướng lớn của UNESCO nói chung và về văn hóa nói riêng, nâng nhận thức về tầm quan trọng của di sản vì đây không chỉ là nguồn lực thiết yếu cho đa dạng văn hóa, sáng tạo, đối thoại giữa các nền văn hóa và gắn kết xã hội mà còn là động lực cho hòa bình, tự cường và phát triển bền vững.

PV


Theo Ngày Nay: https://ngaynay.vn/viet-nam-trung-cu-vao-uy-ban-di-san-the-gioi-co-y-nghia-quan-trong-post140545.html

Share.