Khóa tập huấn được thực hiện với 2 Mô đun chính: An ninh nguồn nước – Khái niệm và bài học kinh nghiệm; An ninh nguồn nước & Biến đổi khí hậu – Đánh giá và Giải pháp.

UNESCO Việt Nam tổ chức khóa tập huấn An ninh nguồn nước và chống chịu với Biến đổi khí hậu ảnh 1
UNESCO Việt Nam tổ chức khóa tập huấn An ninh nguồn nước và chống chịu với Biến đổi khí hậu ảnh 2

Hơn 40 cán bộ, nhà khoa học trẻ đến từ các cơ quan nhà nước, đại học và tổ chức tại Việt Nam đã có cơ hội chia sẻ và học hỏi các kiến thức tổng quát, công cụ và phương pháp tiếp cận sáng tạo, cập nhật nhất trong quản lý tài nguyên nước dựa trên cơ sở khoa học nhằm giải quyết các thách thức về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay.

UNESCO Việt Nam tổ chức khóa tập huấn An ninh nguồn nước và chống chịu với Biến đổi khí hậu ảnh 5
UNESCO Việt Nam tổ chức khóa tập huấn An ninh nguồn nước và chống chịu với Biến đổi khí hậu ảnh 6

Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi 2 giảng viên: PGS.TS. Đỗ Hoài Nam và TS. Trần Quốc Quân, cùng với sự tham gia của các diễn giải khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, đánh giá rủi ro, giảm thiểu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: TS. Koen Verbist và TS. Marcel Marchand.

Theo UNESCO Việt Nam

Share.