Trong thông cáo ngày 31/10, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết Triều Châu và Trùng Khánh đã được lựa chọn, cùng với 53 thành phố khác (trong đó có Đà Lạt và Hội An của Việt Nam) trên toàn cầu, để đưa vào mạng lưới UCCN nhân ngày Ngày Thành phố thế giới.

UNESCO nêu rõ: “Các thành phố mới được ghi nhận vì cam kết mạnh mẽ trong việc khai thác văn hóa và sự sáng tạo như một phần của chiến lược phát triển, đồng thời thể hiện các hoạt động đổi mới trong quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm”.

Triều Châu và Trùng Khánh lần lượt được trao danh hiệu Thành phố sáng tạo về ẩm thực và Thành phố sáng tạo về thiết kế.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết: “Các thành phố trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của chúng tôi đang dẫn đầu trong việc tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa và khơi dậy sức mạnh của sự sáng tạo để phục hồi và phát triển đô thị”.

Với sự bổ sung mới nhất này, UCCN hiện có 350 thành phố ở hơn 100 quốc gia, đại diện cho 7 lĩnh vực sáng tạo: Thủ công và Nghệ thuật Dân gian, Thiết kế, Phim, Ẩm thực, Văn học, Nghệ thuật Truyền thông và Âm nhạc. Các thành phố mới được đưa vào UCCN sẽ phối hợp cùng các thành viên hiện có của mạng lưới để tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và đô thị hóa nhanh chóng. Theo UNESCO, 68% dân số thế giới dự kiến sẽ sống ở khu vực thành thị vào năm 2050.

PV


Theo Ngày Nay: https://ngaynay.vn/unesco-dua-trieu-chau-trung-khanh-cua-trung-quoc-vao-mang-luoi-thanh-pho-sang-tao-post139843.html

Share.