Browsing: Tin Tức

Netflix và UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) đã cùng nhau tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Ấn Độ thông qua loạt phim hoạt hình Mighty Little Bheem. Thông qua sự hợp tác, UNESCO muốn khuyến khích và nâng cao nhận thức trong việc xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên được coi là có giá trị nổi bật đối với nhân loại.

Với chủ đề đặc biệt được chọn cho tình cảnh “bất động” của chúng ta hiện nay: Hành trình làm phim – và Phim hành trình được gợi cảm hứng từ Nomadland, bộ phim vừa chiến thắng rực rỡ tại Oscar 2021, câu chuyện cảm động về những con người du mục.