Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên và Văn hóa Thế giới; trong đó, có 5 Di sản Văn hóa, 3 Di sản Thiên nhiên và 1 Di sản hỗn hợp.

Share.