Commit Vietnam là một dự án được thực hiện bởi trung tâm UNESCO văn hoá – giáo dục và đào tạo. Dự án được xây dựng nhằm mục đích nâng cao ý thức người dân Việt Nam về lối sống có văn hoá, giảm thiểu và tiến tới xoá bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn minh của một bộ phận người Việt hiện nay, xây dựng hình ảnh Việt Nam với lối sống đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.  

Giai đoạn 1 của Dự án thực hiện chủ đề “Văn hóa giao thông”, khuyến khích cộng đồng sẽ cùng cam kết nói “Không” với những hành vi kém văn minh như: Đi sai làn đường, Bấm còi xe liên tục, Chen lấn khi tắc đường, Đi ngược chiều, Vượt đèn đỏ, Leo lề, Lái xe sau khi uống rượu bia.

Việc cam kết được thực hiện tại website của dự án  www.commitvietnam.com. Hiện nay, đã có gần 2000 người tham gia cam kết cùng dự án. Mục tiêu Commit Vietnam mong muốn đạt được ở giai đoạn 1 là 1.000.000 lượt người cam kết.

Ủng hộ thông điệp nhân văn mà dự án Commit Vietnam đang lan toả, Galaxy Cinema đã tham gia đồng hành cùng dự án trong việc tuyên truyền, kêu gọi mọi người thay đổi nhận thức, qua đó thay đổi bản thân từ những hành vi nhỏ nhất khi tham gia giao thông. Việc tuyên truyền này được thực hiện rộng rãi trên cả kênh online và offline để tất cả các khách hàng quen thuộc của Galaxy Cinema đều có thể biết đến ý nghĩa của hành động “Cam kết” và thực hiện cam kết trên website của Commit Vietnam. Bao gồm: đặt tab trên fanpage, viết bài kêu gọi trên website, đặt standee và trình chiếu TVC của dự án tại các rạp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bài viết kêu gọi mọi người CAM KẾT cùng Commit Vietnam
Standee đặt tại Galaxy Nguyễn Du
Standee đặt tại Galaxy Nguyễn Trãi

Sự đồng hành của Galaxy Cinema cùng Commit Vietnam là một sự khởi đầu tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các cá nhân, tổ chức trong xã hội đối với sứ mệnh “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Share.