Ngày 2/08/2023, Diễn đàn YP4W 2023 với chủ đề “An ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” đã được tổ chức bởi UNESCO Việt Nam, phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi-Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Hà Nội.

Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023

Diễn đàn là một phần trong ưu tiên của UNESCO tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ được tham gia vào các chính sách, các chương trình liên quan về tài nguyên nước cũng như hỗ trợ các sáng kiến do các nhà khoa học trẻ/thanh niên khởi xướng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 ảnh 1
Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 ảnh 2
Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 ảnh 3

Cùng với sự tham gia của các diễn giải khách mời là các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực về tài nguyên nước, hơn 40 nhà khoa học trẻ đã có cơ hội chia sẻ, trao đổi và cập nhật những kiến thức về những thách thức và giải pháp cho an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam thông qua các tham luận, buổi toạ đàm, thảo luận nhóm “World Cafe”./.

Theo UNESCO Việt Nam
Share.