Theo kế hoạch, ngày 24/11 tới, UNESCO sẽ chọn chủ tịch mới của Hội đồng chấp hành gồm 58 quốc gia, một trong những công việc quan trọng nhất tại tổ chức này.

Hai nhà ngoại giao hiện đang tranh cử vị trí nói trên là bà Vera El-Khoury Lacoeuilhe, Đại sứ của quốc đảo Saint Lucia thuộc vùng Caribe. Người còn lại là bà Marcela Losardo, Đại sứ Argentina tại UNESCO.

Sau khi ông Javier Milei được bầu làm Tổng thống Argentina ngày 19/11 vừa qua, một số đại sứ cho biết bà Losardo không còn cơ hội nữa bởi ông Milei là người có quan điểm đi ngược với các giá trị của UNESCO. Argentina cũng đã gửi thư tới các quốc gia thành viên thông báo rút lại quyền ứng cử của bà Losardo.

Chức Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO được luân phiên theo khu vực và sắp tới đến lượt một quốc gia Mỹ Latinh hoặc Caribe. Hiện Brazil cho biết đang đề cử đại diện của mình, đại diện cho khu vực Nam Mỹ. Theo một nhà ngoại giao, việc Argentina rút lui đã nâng cao cơ hội cho bà Lacoeuilhe, đại diện của vùng Caribe.

PV


Theo Ngày Nay: https://ngaynay.vn/argentina-rut-khoi-cuoc-dua-vao-vi-tri-chu-tich-hoi-dong-chap-hanh-unesco-post140574.html

Share.