Sau gần 8 năm ngược xuôi, được gặp gỡ và tìm hiểu môi trường sinh hoạt và học tập của các bạn nhỏ dân tộc thiểu số vùng cao, UNESCO-CEP quyết tâm thành lập dự án EM’s-một dự án vô cùng ý nghĩa, sứ mệnh của EM’s là thực hiện các hoạt động xã hội, tổ chức các buổi giao lưu, học tập, vui chơi dành cho các bạn nhỏ ở miền xuôi, và thông qua đó, các bạn nhỏ sẽ tự tạo ra những sản phẩm có giá trị bằng các buổi cùng nhau vẽ tranh, thực hiện những sản phẩm bằng tay mang tính nghệ thuật sắc màu. Từ những sản phẩm và sự chung tay đó, Em’s sẽ có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ cho các bạn nhỏ dân tộc thiểu số có được một môi trường sinh hoạt và học tập tốt hơn từng ngày. Đó cũng chính là sứ mệnh duy nhất của EM’s.

Share.