Luyện nghe nói tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

Được thiết kế đặc biệt chuyên sâu vào luyện hai kỹ năng Nghe và Nói. Phát triển toàn diện khả năng giao tiếp trong môi trường Anh ngữ năng động, chuyên nghiệp. Với phương pháp giảng dạy mới - tạo cho học viên thói quen tư duy và phản xạ nhanh.

Đào Tạo Tiếng Anh

Với mục đích hỗ trợ học sinh sinh viên có cơ hội học tiếng Anh, đặc biệt là môi trường rèn luyện và giao tiếp tiếng Anh với Giáo Viên Nước Ngoài, học tập trong một môi trường thân thiện và năng động. UNESCO-CEP thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Anh  cho học sinh sinh viên theo tiêu chí PHI LỢI NHUẬN & HỖ TRỢ THANH THIẾU NIÊN trong lĩnh vực giáo dục.

Hỗ trợ Giáo dục

Hoạt động hỗ trợ và phát triển giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động vì cộng đồng của tổ chức UNESCO. Trong suốt quá trình phát triển và định hướng hoạt động của mình tại Việt Nam, Trung tâm UNESCO-CEP luôn xây dựng và hướng đến các hoạt động hỗ trợ giáo dục mang tính dài hạn và phát triển theo từng dự án, cho từng đối tượng cụ thể.