Browsing: Chương Trình

Đối tác thực hiện: Trung tâm anh ngữ Today Tiếng Anh càng trở thành một công cụ cần thiết đối…

TESOL TRAINING Thực trạng dạy tiếng Anh tại Việt Nam hiện nay: Nhu cầu học tập Tiếng Anh tại Việt…

Chương trình đào tạo Doanh Nghiệp Thiết kế khóa học 1. Trước khi thiết kế khóa học, chúng tôi sẽ…

Tiếng Anh Thiếu Niên – là khóa học tiếng Anh được thiết kế sinh động và thiết thực nhất dành…

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TỔNG QUÁT (General English – Viết tắt là GE) Khoá học bao gồm 8 cấp độ…

CUNG CẤP GIÁO VIÊN Đối tác thực hiện: Today Education Hiện nay, việc đưa giáo viên bản ngữ vào dạy…