All Stories

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015. Các ngành xét tuyển: Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Công tác Xã hội. Xem thông tin chi tiết về chỉ tiêu xét tuyển và hồ sơ cần nộp cũng như những điều cần lưu ý tại đây

Today's Voice tuyển Tình nguyện viên Photographer & Cameraman

Today’s Voice là dự án thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục & Đào tạo với mục đích xây dựng cộng đồng người Việt trẻ có năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng trong bối cảnh toàn cầu hoá. Hiện nay, dự án Today’s Voice sắp tổ chức Toạ đàm “Năng lực người Việt trẻ” mang sứ mệnh nối kết các thế hệ và kiến tạo tầm nhìn chung cùng hướng đến xây dựng một thế hệ mới có tinh thần khai phóng để phát triển tối đa bản thân.

Thực Tập Tại Mỹ Cùng ​​Atlas Corps 2015

Atlas Corps là chương trình thực tập dành cho các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Với nhiệm vụ nghiên cứu và giảm thiểu các vấn đề xã hội bằng cách tìm kiếm và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ nhằm tạo ra các sự cải tiến trên toàn thế giới, Atlas Corps đã được thành lập

Chương trình “Quản trị viên tập sự” của Smart Shirts

Chương trình “Quản trị viên tập sự” của Smart Shirts hướng đến đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp. Trong vòng 12 tháng, ứng viên sẽ được luân chuyển qua tất cả các bộ phận chủ chốt để tích lũy các kĩ năng thiết yếu trong quản lý và kĩ thuật công nghiệp. Sau khi kết thúc chương trình, những ứng viên tiềm năng sẽ trở thành nhân viên chính thức và chịu trách nhiệm vận hành quá trình sản xuất ở tất cả các chi nhánh tại Việt Nam.

Tuyển thực tập sinh cho chương trình GEMSTONE

GEMstone là chương trình “Nhân sự tài năng” của dự án Today’s Voice, nhằm giúp chọn lọc và định hướng phát triển cho các ứng viên tiềm năng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự của các doanh nghiệp đối tác.

CARE: Advertise for Office Manager in Hanoi office

CARE is an international humanitarian organization, with a vision of empowering women and girls to fight poverty and bring lasting change to their communities. We work in over 80 countries around the world. We work with partners to achieve lasting results for marginalized communities.

[Oxfam’s Opportunity] Programme Intern – The Right to Be Heard Program

Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

Publish modules to the "offcanvas" position.