Hội thảo: Thiền Và Doanh Nhân

Nhằm giúp doanh nhân & các đối tượng làm việc với áp lực cao có thêm công cụ tinh thần để vượt qua giai đọan kinh tế khó khăn hiện nay đồng thời tăng khả năng thành công, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) phối hợp với Trung tâm UNESCO-CEP  tổ chức buổi hội thảo giới thiệu hai pháp môn Thiền và những ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những lợi ích đối với Doanh Nhân.

Do Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) phối hợp với Trung tâm UNESCO Giao lưu Văn hoá Quốc tế, Chi Nhánh TP.HCM (UNESCO-CEP) tổ chức.

Ngày 11/09/2009 – Hội thảo THIỀN VÀ DOANH NHÂN 

Nhằm giúp doanh nhân & các đối tượng làm việc với áp lực cao có thêm công cụ tinh thần để vượt qua giai đọan kinh tế khó khăn hiện nay đồng thời tăng khả năng thành công, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) phối hợp với Trung tâm UNESCO-CEP  tổ chức buổi hội thảo giới thiệu hai pháp môn Thiền:

-       Thiền Siêu Việt

-       Thiền Năng Lượng Con Người & Vũ Trụ

 và những ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những lợi ích đối với Doanh Nhân.

 * Diễn giả:

 - Nhóm giảng viên từ trường Đại học thiền Maharishi tại Mỹ, Trung Tâm Thiền Siêu Việt Malasia, Thái, Úc: GS TS Gerry Bodeker (Úc), Bà Aileen Foo (Malaysia), Ông Budhacharan (Thái) & Ông Charles T. Tran (Mỹ)

 - Giảng viên trường đại học Quốc tế Mở rộng các ngành Y học Bổ sung Colombo, Sri Lanka: Ông Nguyễn Tấn Sỹ- Luật Sư (Úc) .

 * Thời gian: 16g30- 21g30 ngày 11/09/09.

Related Articles