Hội Thảo Giới Thiệu Quỹ Quốc Tế Về Đa Dạng Văn Hóa UNESCO 2016

Ngày 17/2 tới đây, Văn phòng UNESCO Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Goethe tổ chức chương trình hội thảo giới thiệu về Quỹ Quốc tế về Đa dạng Văn hóa (IFCD) của UNESCO năm 2016.

Ngày 17/2 tới đây, Văn phòng UNESCO Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Goethe tổ chức chương trình hội thảo giới thiệu về Quỹ Quốc tế về Đa dạng Văn hóa (IFCD) của UNESCO năm 2016.

Quỹ Quốc tế về Đa dạng Văn hóa UNESCO được thành lập trong khuôn khổ của Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Quỹ hỗ trợ tài chính cho các đối tượng là các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội dân sự với mục tiêu thúc đẩy quá trình hình thành, sản xuất và phân phối các hàng hóa, dịch vụ và hoạt động văn hóa trong đa dạng các lĩnh vực (âm nhạc, sân khấu, thiết kế và nghe nhìn…)

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu tới các cá nhân/tổ chức sáng tạo tại Việt Nam về hướng dẫn nộp hồ sơ xin tài trợ từ quỹ IFCD bao gồm mục tiêu và quy trình nộp hồ sơ trong tài khóa 2016 (dự kiến Thông báo kêu gọi nộp hồ sơ năm 2016 sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 1/2016). Các tổ chức và cá nhân có quan tâm xin vui lòng tham khảo bản giới thiệu về IFCD 2015 và website chính thức của quỹ IFCD tại địa chỉ này.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng sẽ diễn ra nội dung thảo luận với các cá nhân và nhóm/tổ chức sáng tạo về ý tưởng xây dựng chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo do UNESCO tài trợ trong năm 2016. Các vấn đề chính sẽ được bàn thảo bao gồm các vấn đề nên được đưa vào chương trình tập huấn, cách thức xây dựng nội dung và tổ chức chương trình.

Để hội thảo đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi đề nghị các thành viên đăng ký tham dự hội thảo nghiên cứu thông tin về quỹ IFCD và sơ lược ý tưởng dự án. Đồng thời chúng tôi mong muốn quý vị sẽ tham gia trả lời trong khảo sát về chương trình tập huấn kỹ năng kinh doanh để chúng tôi chuẩn bị tốt nhất cho nội dung thảo luận tại hội thảo.

Xem chương trình hội thảo và giới thiệu về quỹ IFCD 2015 tại đây.

Hạn chót đăng ký tham dự là ngày 14/2/2016. Để đăng ký tham dự hội thảo, vui lòng điền form đăng ký tham dự và trả lời bảng khảo sát tại đây.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với:
Nguyễn Thanh Vân
Cán bộ Chương trình Văn hóa
Văn phòng UNESCO Hà Nội
Email: nt.van@unesco.org
Tel: (04) 3747 0275 (máy lẻ 37)

Related Articles