Học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên học tại các trường đại học Năm học 2020 - 2021

Học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên học tại các trường đại học Năm học 2020 - 2021

Học bổng Lương Văn Can bậc Đại học nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện theo học hết chương trình Đại học tại Việt Nam cho các sinh viên tài năng, có mục tiêu phát triển bản thân cụ thể và mong muốn đóng góp cho xã hội nhưng hoàn cảnh khó khăn, hoặc là người khuyết tật, thuộc nhóm thiểu số, ở vùng sâu vùng xa. Ngoài gói hỗ trợ kinh phí lên đến 100% học phí và sinh hoạt phí, sinh viên ĐH nhận HB LVC còn được tham gia các chương trình rèn luyện kỹ năng, mentorship, tìm hiểu doanh nghiệp và đào tạo tiếng Anh.

Mô tả học bổng

Quỹ Hỗ Trợ Tài Năng Lương Văn Can là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào ngày 12/09/2014 theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu hoạt động của Quỹ là tạo điều kiện và hỗ trợ quá trình học tập ở bậc Đại học và sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam tài năng, có mục tiêu phát triển bản thân cụ thể; nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, có cam kết đóng góp cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can thông báo tuyển ứng viên cho Học bổng học trong nước (sau đây gọi là Học bổng Lương Văn Can) cho năm học 2021 – 2022. Đây là học bổng hỗ trợ cho các ứng viên đạt thành tích học tập xuất sắc, có tiềm năng phát triển (ưu tiên ứng viên có hoàn cảnh khó khăn) tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam với các chương trình hỗ trợ về tài chính và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực.

1. Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng:

Toàn phần, bao gồm:
– 100% học phí
– 100% sinh hoạt phí
– Chi phí học ngoại ngữ

Hoặc bán phần, bao gồm:
– 100% hoặc một phần học phí
– 100% hoặc một phần sinh hoạt phí
– Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ

Trong đó:
– Học phí là khoản tiền được tính tùy theo từng trường Đại học mà ứng viên theo học.
– Sinh hoạt phí (SHP) là mức tiền tối đa mà Quỹ quy định, không phải mức thực tế sinh viên sử dụng. SHP được cấp từ tháng 10/2021 đến tháng 07/2022 đối với sinh viên được nhận học bổng cả năm học.
– Mức hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc vào trình độ của từng sinh viên được nhận học bổng.
– Mức học bổng khác nhau được quyết định tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh thực tế của từng ứng viên.

Ví dụ: ứng viên Nguyễn Văn A được nhận học bổng toàn phần sẽ bao gồm toàn bộ chi phí học tại trường đại học, mức sinh hoạt phí cao nhất trong vòng 10 tháng/năm học và chi phí học ngoại ngữ. Ứng viên Lê Thị B được nhận học bổng bán phần với mức 100% học phí, 50% sinh hoạt phí sẽ bao gồm toàn bộ chi phí học tại trường đại học, 50% mức sinh hoạt phí cao nhất trong vòng 10 tháng/năm học.

2. Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can trong quá trình học (về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, ứng viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban điều hành và Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Quá trình xét duyệt Học bổng gồm 02 vòng:

+ Vòng sơ tuyển dựa trên hồ sơ các Ứng viên nộp về (vòng 1)

+ Các ứng viên có hồ sơ đầy đủ đáp ứng yêu cầu của Quỹ sẽ bước vào vòng phỏng vấn (vòng 2).

+ Các ứng viên vượt qua vòng 2 sẽ được nhận học bổng và tiến hành kiểm tra tiếng Anh để phục vụ cho kế hoạch đào tạo tiếng Anh. Số lượng học bổng cấp mới tùy thuộc vào chất lượng ứng viên theo từng năm.

Related Articles