Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam 2016

Với học bổng này, ứng viên thành công sẽ nhận được khoản trợ cấp toàn phần về chi phí sinh hoạt, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cũng như vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kì. Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam được liên kết với Hội đồng Trao đổi học giả quốc tế ( CIES) nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các học giả có năng lực phù hợp tham gia nghiên cứu tại Hoa Kì.

Có thể nói, sứ mệnh của Hoa Kì tại Việt Nam là tìm kiếm các ứng viên có đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết để tham gia chương trình Học giả Fullbright Việt Nam 2016 ( VSP). VSP đề nghị các khoản trợ cấp cho các học giả nhằm thực hiện công trình nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau ( được quy định trong khung chương trình) tại các cơ sở đào tạo đại học của Hoa Kì trong thời gian kéo dài từ 3 đến 9 tháng.

Với nguồn tài trợ chính từ Quốc hội Mỹ, ngay từ lúc thành lập năm 1946, Chương trình Fullbright của Hoa Kì hướng đến việc xây dựng và nâng cao tầm hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thông qua việc trao đổi văn hóa và giáo dục. Theo đó, chương trình Học giả Fullbright Việt Nam nổi tiếng là một chương trình thu hút và cạnh tranh vì việc lựa chọn dựa trên thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc của các ứng viên.

Với học bổng này, ứng viên thành công sẽ nhận được khoản trợ cấp toàn phần về chi phí sinh hoạt, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cũng như vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kì. Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam được liên kết với Hội đồng Trao đổi học giả quốc tế ( CIES) nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các học giả có năng lực phù hợp tham gia nghiên cứu tại Hoa Kì.

VSP khuyến khích phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và công dân từ mọi tỉnh thành nộp hồ sơ học bổng. Việc xét chọn học bổng sẽ dựa trên những tiêu chí công bằng nhất về thành tích học tập và trình độ chuyên môn chứ không dựa vào yếu tố sắc tộc, tôn giáo, giới tính và các yếu tố khác.

Một số thông tin chi tiết

- Thông tin cụ thể về chương trình (tiếng anh và tiếng việt)

- Đơn học bổng trực tuyến

- Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

- Mẫu thư đề nghị

Giá trị học bổng

Học bổng bao gồm các khoản trợ cấp hằng tháng cho chi phí sinh hoạt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho toàn thời gian của chương trình ( 3 đến 9 tháng). Bên cạnh đó, học bổng còn tài trợ vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kì. Ngoài ra, ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ vào các nghiên cứu bổ sung ( không bao gồm trong trợ cấp chính). CIES sẽ hộ trợ tối đa cho các học giả có đủ điều kiện tham gia chương trình tìm được một cơ sở nghiên cứu phù hợp.

Yêu cầu:- Đã có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
- Là công dân Việt Nam
- Có đủ trình độ anh văn để thực hiện công trình nghiên cứu hoặc diễn thuyết tại Hoa Kì.
- Học bổng đặc biệt được xem xét và trao tặng cho các học giả trong các lĩnh vực:

  • Chính sách và nghiên cứu môi trường ( bao gồm cả Kinh tế quốc tế và Kinh tế nông nghiệp)
  • Luật
  • Quản lí công
  • Quản lí giáo dục đại học
  • Nghiên cứu phụ nữ
  • Quy hoạch và phát triển đô thị
  • Chính sách đối ngoại
  • Sức khỏe cộng đồng

- VSP khuyến khích phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và công dân từ mọi tỉnh thành nộp hồ sơ học bổng.
- Việc xét chọn học bổng sẽ dựa trên những tiêu chí công bằng nhất về thành tích học tập và trình độ chuyên môn chứ không dựa vào yếu tố sắc tộc, tôn giáo, giới tính và các yếu tố khác.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/10/2015

Hồ sơ cho năm học 2016-2017 phải được nhận bởi Văn phòng Quản lí chương trình Fulbright trước 17 giờ ngày 15/10/2015.

Phương thức nạp đơn: Chương trình Fulbright sẽ gửi thông báo tài trợ đến các trường Đại học, Cao đẳng và Ủy ban nhân dân khắp Việt Nam.

Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ làm một bảng đánh giá công bằng về các thí sinh cùng lĩnh vực, sau đó sẽ chọn ra những ứng viên có thành tích học tập nổi bật và đề tài nghiên cứu sáng tạo, có khả thi.

Sau khi có danh sách các ứng viên được chọn, chương trình sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên này để kiểm tra trình độ anh văn. Chương trình sẽ gửi thư đề nghị đến CIES về việc đánh giá sâu sắc hơn.

Sau đó, CIES sẽ gửi kết quả đến Ban học bổng Fulbright nước ngoài J. William để thực hiện khâu lựa chọn cuối cùng.

Xem thêm thông tin: Đọc thêm thông tin tại link dẫn sau: http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/fvsc2016-faqs.pdf
Hoặc liên lạc với Trợ lí chương trình Đỗ Thu Hương theo địa chỉ email dohx@state.gov hoặc số điện thoại (04) 3850-5000 x 6225.

Related Articles