CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI THANH VIÊN VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ TẠI ÁO

Công việc chính: giúp cắt cỏ dốc và loại bỏ bụi từ đồng cỏ đá khô, đang bị đe dọa vì sự phát triển của các bụi cây. TNV sẽ đóng góp tích cực để bảo tồn các loài bị đe dọa

Nhà trọ: Chúng ta sẽ sống trong một căn phòng lớn tại một ngôi làng ở Poysdorf. Vui lòng mang theo túi ngủ của bạn. Chúng ta sẽ chủ yếu là nấu ăn cho chính mình

Yêu cầu với TNV: Đến trại một cách thân thiện với môi trường, không chấp nhận TNV sử dụng máy bay.

Link tiếng anh: https://www.workcamps.info/icamps/camp-details/camp-10360.html

  • Mã dự án: AT-SCI 10.6
  • Tên dự án: Green Belt
  • Camp Quốc gia: Áo Thời gian: 20/9/2016 – 25/9/2016
  • Chủ đề: môi trường
  • Loại công việc: Môi trường / Manual
  • Độ tuổi: 16-99
  • Chi phí tham gia: 0.00
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Related Articles