Vietnam CEO Forum 2014

Ngày 24/9 sắp tới YBA có tổ chức chương trình CEO Forum 2014 tại White Palace.Đây là sự kiện lớn nhất Việt Nam, thu hút từ 800 – 1000 CEOs trong nước và nước ngoài tham dự.