Cơ hội nhận tài trợ từ quỹ sáng kiến thanh niên Young@Heart

Chương trình “Influencer for Change” được xây dựng nhằm hỗ trợ các chiến dịch truyền thông, vận động xã hội được thực hiện bởi thanh niên. Thông qua đó thay đổi nhận thức, đóng góp tác động trong việc ra quyết định và thực hiện các chính sách xã hội. Giải quyết các vấn đề còn tồn tại và tạo nên những tác động tích cực trong các lĩnh vực của xã hội.

Trung tâm nghiên cứu Phát triển bền vững CSDS là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 2009. CSDS tập trung thưc hiện các chương trình giáo dục về phát triển bền vững nhằm tạo ra các động tới cộng đồng, đặc biệt thông qua các hoạt động nâng cao năng lưc và tăng quyền cho thanh niên.

Chương trình “Influencer for Change” được xây dựng nhằm hỗ trợ các chiến dịch truyền thông, vận động xã hội được thực hiện bởi thanh niên. Thông qua đó thay đổi nhận thức, đóng góp tác động trong việc ra quyết định và thực hiện các chính sách xã hội. Giải quyết các vấn đề còn tồn tại và tạo nên những tác động tích cực trong các lĩnh vực của xã hội.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các cá nhân, nhóm thanh niên (18-30) tuổi đang sinh sống tại Việt Nam

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Ý tưởng cho các hoạt động vận động cộng đồng được thực hiện nhằm:

Nâng cao nhận thức của cộng đồng cấp địa phương hoặc quốc gia về các vấn đề đang tồn đọng trong cộng đồng.

Vận động thay đổi hành vi xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội như: bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tăng quyền cho các nhóm yếu thế, cải cách chính sách…

Tác động tới quá trình hình thành, sửa đổi các chính sách xã hội của chính quyền, các đơn vị quản lý nhà nước…

2. Đối tượng chịu ảnh hưởng, tác động:

 • Có sự tham gia tích cực của một hoặc nhiều nhóm đối tượng khác nhau nhằm tạo nên sự thay đổi:
 • Các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình…
 • Cộng đồng, các nhóm cộng đồng địa phương hoặc toàn quốc
 • Các nhà hoạch định và quyết định chính sách
 • Các tổ chức, cơ quan đoàn thể trong nước và quốc tế

3. Sử dụng một hoặc nhiều công cụ và phương thức vận động:

 • Các hình thức thực hiện chiến dịch cộng đồng online như các các phương tiện mạng xã hội, website trực tuyến…
 • Các sự kiện, chuỗi sự kiện, chiến dịch truyền thông thực địa
 • Chương trình đối thoại, trao đổi, thu thập ý kiến đóng góp…

4. Tiêu chí đánh giá:

 • Tính sáng tạo: Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả và đóng góp cho quá trình phát triển bền vững của xã hội.
 • Tính lan tỏa sâu rộng: Tạo nên các tác động sâu rộng, tòan diện mang tính hệ thống.
 • Tính cấp thiết: Các vấn đề được lựa chọn mang tính thời sự, phản ánh sự quan tâm của cộng đồng và xã hội.

5. Địa điểm thực hiện:

Toàn quốc

Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó ít nhất một hoạt động/kết quả dự án được thực hiện hoàn chỉnh vào trước ngày 5/12/2015 với ngân sách tối đa lên đến 50 triệu đồng.
Thời hạn nộp đề xuất dự án (theo mẫu): 01/11/2015
Tải mẫu đề xuất dự án và đề xuất tài chính tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Anh Nguyễn Doãn Huân, Điều phối viên Chương trình Phát triển Thanh niên

Hotline: (+84) 1693 591 753
Email: youngatheart@csds.vn
Facebook: www.facebook.com/YoungatHeartVietnam

Related Articles