Thông báo ngưng hoạt động dự án Hành Trình Xanh

Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo thông báo: Do có sự thay đổi cơ cấu nhân sự, từ ngày 11/09/2015 dự án Hành Trình Xanh tạm ngưng hoạt động.

Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo thông báo: Do có sự thay đổi cơ cấu nhân sự, từ ngày 11/09/2015 dự án Hành Trình Xanh tạm ngưng hoạt động.

Trân trọng kính báo!

Related Articles