Dự án tô màu cuộc sống - Bảo tàng Mỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh

Tô màu cuộc sống - bảo tàng mỹ thuật tp hồ chí minhNằm trong dự án ‘SẮC MÀU CUỘC SỐNG – LET’S COLOUR”, năm 2011 mặc dù có rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn sơn Akzo Nobel vẫn cố gắng và tích cực tài trợ Trung tâm UNESCO-CEP trong dự án sơn mới lại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM.

Nằm trong dự án ‘SẮC MÀU CUỘC SỐNG – LET’S COLOUR”, năm 2011 mặc dù có rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn sơn Akzo Nobel vẫn cố gắng và tích cực tài trợ Trung tâm UNESCO-CEP trong dự án sơn mới lại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đại diện Trung tâm UNESCO-CEP phát biểu khai mạc.

Ông Jeremy – GĐ Kinh Doanh Cty Sơn Akzo Nobel phát biểu – Sự trân trọng các giá trị.

Bà Mã Thanh Cao – chia sẻ về những giá trị và cống hiến của Bảo tàng cho đời sống văn hóa của người dân thành phố.

Chuẩn bị tham gia vào việc thực hiện sơn lại bảo tàng.

Cùng ra quân, cùng chia sẻ và cống hiến những giá trị đích thực.

Related Articles