Biên - Phiên Dịch

Trung Tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp với tiêu chí giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước vượt qua rào cản ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất để dễ dàng hội nhập trong nền kinh tế toàn cầu. UNESCO-CEP tập trung các nhà ngôn ngữ có tâm huyết nhằm xây dựng chương trình Dịch thuật Chuyên nghiệp chất lượng cao.

Đặc biệt:

 • Dịch hồ sơ du học;
 • Dịch hồ sơ nộp lãnh sự

Hồ sơ xác nhận dịch thuật được UNESCO-CEP thực hiện được chấp thuận nhanh chóng tại các lãnh sự

Đội ngũ cộng tác:

 • Giảng viên ngôn ngữ tại các trường đại học
 • Các chuyên gia hiện đang công tác tại các công ty quốc tế, công ty đa quốc gia; các tập đoàn giáo dục…
 • Đội ngũ cộng tác viên người bản xứ edit tài liệu sau khi dịch.

Tiêu chí:

 • Chính xác
 • Đúng hạn
 • Bảo mật thông tin
 • Hiệu đính khi cần

Hình thức

 • Phiên dịch: trực tiếp tại các hội thảo, dự án, đàm phán quốc tế, thảo sát thị trường trong các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, phiên dịch có thể vừa là MC vừa thông dịch.
 • Biên dịch: dịch và viết các loại tài liệu thông thường , chuyên nghành khác nhau với số lượng từ nhỏ đến lớn.

Lĩnh vực:

 • Kinh tế  & Xã hội
 • Giáo dục & Đào tạo
 • Văn học nghệ thuật
 • Khoa học & kỹ thuật
 • Tài chính ngân hàng
 • Xây dựng & thiết kế
 • Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ:

Anh Văn ; Hoa văn; Pháp Văn; Nhật ngữ và các ngôn ngữ khác.

Liên hệ:

Chương trình Dịch Thuật UNESCO-CEP
ĐT:   0903 045 001 (Ms. Phương)
Email: info@unesco-cep.org.vn

Related Articles