[27] Sân ga Huế - Hồ Văn Lộc

Mỗi một lần có dịp đi lại chúng ta không thể không băng khoăn nên đi bằng phương tiện gì,Hiện nay tầu là phương tiện cũng khá an toàn và có cách phục vụ tốt.Ga huế lần đầu tiên tôi vào cảm nhận, với cơ sở vật chất hiện đại cách làm việc chu đáo đặc biệt vệ sin sạch sẽ,an toàn cho khách và người nhà,tôi nghỉ loại phương tiện này sẻ có nhiều người chọn.

Mỗi một lần có dịp đi lại chúng ta không thể không băng khoăn nên đi bằng phương tiện gì,Hiện nay tầu là phương tiện cũng khá an toàn và có cách phục vụ tốt.Ga huế lần đầu tiên tôi vào cảm nhận, với cơ sở vật chất hiện đại cách làm việc chu đáo đặc biệt vệ sin sạch sẽ,an toàn cho khách và người nhà,tôi nghỉ loại phương tiện này sẻ có nhiều người chọn.

 

Tác giả: Hồ Văn Lộc

Địa điểm: Sân ga Huế

Thời gian chụp: 28/09/2014

Tên bộ ảnh: SÂN GA HUẾ

Related Articles