[26] Hành Trình Sân Ga - Lê Quang Thiện


Bộ ảnh chụp trong chuyến hành trình từ Huế vào Đà Nẵng, những bức ảnh ghi lại câu Chuyện của những hành khác cùng chuyến đi và kiến trúc của Hai Sân Ga Huế và Đà Nẵng.
Bộ ảnh chụp trong chuyến hành trình từ Huế vào Đà Nẵng, những bức ảnh ghi lại câu Chuyện của những hành khác cùng chuyến đi và kiến trúc của Hai Sân Ga Huế và Đà Nẵng.

 Tác giả: Lê Quang Thiện

Địa Điểm Chụp : Sân ga Huế và Đà Nẵng

Tên bộ ảnh: HÀNH TRÌNH SÂN GA

Related Articles