[23] Sân Ga Quê Tôi -Trần Nguyễn Ngọc Chi

Những hình ảnh, cảm xúc lúc tàu chưa đến, tàu đến và tàu đi tại ga Tháp Chàm – quê tôi.

Những hình ảnh, cảm xúc lúc tàu chưa đến, tàu đến và tàu đi tại ga Tháp Chàm – quê tôi.

Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Chi

Địa điểm chụp: Sân Ga Tháp Chàm

Tên bộ ảnh: SÂN GA QUÊ TÔI

Related Articles