[18] Chuyến Đò Qua Bến Duy Hải - Đỗ Đình Thi

Bến đò Duy Hải nằm đôi bờ nơi con sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại.Bằng những con thuyền gỗ cũ kỹ nhỏ bé, qua cầu cảng mỏng manh, nhưng từ xưa nơi đây trở thành phương tiện và con đường duy nhất để người dân qua lại hai bên bờ.

Bến đò Duy Hải nằm đôi bờ nơi con sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại. Bằng những con thuyền gỗ cũ kỹ nhỏ bé, qua cầu cảng mỏng manh, nhưng từ xưa nơi đây trở thành phương tiện và con đường duy nhất để người dân qua lại hai bên bờ. Sau một lần về thăm nhà một người đồng nghiệp nơi đây, một chút cảm nhận đọng lại nơi chuyến đò, tôi đã quyết định quay lại nơi này, ghi lại câu chuyện diễn ra 2 bên bến đò nhỏ.

Tác giả: Đỗ Đình Thi

Thời gian chụp: trong 2 ngày 14/09 và 15/09/2014

Địa điểm: bến đò Duy Hải (thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

Tên bộ ảnh: CHUYẾN ĐÒ QUA BẾN DUY HẢI

Related Articles