[09] Hoạt Động Tại Bến Thành - Lê Hoài Hân

Bến xe Bến Thành - nơi tập trung nhiều người không kém các bến xe khác, với các dịch vụ chất lượng và hoạt động trên 200 tuyến khác nhau, tập trung nhiều bạn sinh viên, cũng như người khác, với dịch vụ chất lượng như thế hàng ngày đón khoảng 100.000 lượt khách.

Bến xe Bến Thành - nơi tập trung nhiều người không kém các bến xe khác, với các dịch vụ chất lượng và hoạt động trên 200 tuyến khác nhau, tập trung nhiều bạn sinh viên, cũng như người khác, với dịch vụ chất lượng như thế hàng ngày đón khoảng 100.000 lượt khách. Vì thế dịch vụ càng chất lượng thì người dân ngày càng chọn xe buýt làm phương tiện chính, ít gây ô nhiễm môi trường như xe máy

Tác giả: Lê Hoài Hân

Thời gian chụp: 21/9/2014
Địa điểm: Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tên bộ ảnh: HOẠT ĐỘNG TẠI BẾN THÀNH

Related Articles