Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

[Video] Câu chuyện Bus và tôi - Nhóm TiHi

Clip là bộ tranh vẽ về một câu chuyện của một cô bé và chiếc xe bus. Đoạn clip đưa ra tình trạng giao thông cũng như nguyên nhân vì sao mọi người nên chọn xe buýt để đi lại. Dựa vào đó, nhóm đưa ra các giải pháp đánh trực tiếp vào lợi ích của người dùng khi sử dụng xe buýt. Các giải pháp chỉ mới hình thành sơ khai về mặt ý tưởng còn kế hoạch chi tiết như thế nào sẽ được làm hơn khi ý tưởng đó được thực thi.

Thành viên tham gia:

1. Phan Thị Ngọc Hiền
2.
Tô Hoàng Trúc Thi

Nhóm TiHi